30
сеп

Съобщение

Списък на лицата от основните целеви групи, определени като най-нуждаещи се за включване в социалната услуга 

„Обществена трапезария“

 

  

     Име презиме фамилия

 

Адрес

гр. СРЕДЕЦ

1

Султана Димитрова Великова

ул. „Димитър Юруков”  №36

2

Кера Георгиева Динева                   

ул. „Димитър Юруков”  №37

3

Стилияна Петкова Бонева               

ул. „Васил Коларов”  бл.1; вх.А; ет.7; ляв

4

Иван Петков Бонев                        

ул. „Васил Коларов”  бл.1; вх.А; ет.7; ляв

5

Тонка Неделчева Радева                  

ул. „Черни връх”  №3

6

Стана Иванова Жабова                    

ул. „Йорданка Николова”  №17

7

Гергана Койчева Георгиева             

ул. „Васил Коларов”  бл.1; вх.1; ет.3; ап.8

8

Стефко Койчев Манолов               

ул. „Тодор Каблешков”  №4

9

Радостин Димитров Димитров

ул. „Преображенска” бл.16; вх.1; ет.3; ап.8

10

Злата Костадинова Колева              

ул. „Стою Атанасов”  №6

11

Фидана Костадинова Абрашева

ул. „Стою Атанасов”  №10

12

Руса Стойкова Арабаджиева          

ул. „Максим Горки”  №69

13

Диан Ралев Бирбучуков                 

ул. „Стефан Караджа”  №26

14

Зюмбюла Станкова Велчева         

ул. „Средна Гора”  №18

15

Мара Стоянова Дъчева                    

ул. „Подполковник Калитин”  №3

16

Златина Василева Йорданова     

ул. „Димитър Юруков”  №42

17

Магдалина Костадинова Цанева

ул. „Априлска”  №10

18

Тодор Красимиров Георгиев         

ул. „Марица”  №9

19

Яна Найденова Димитрова              

ул. „Максим Горки”  №41

20

Султана Димитрова Богданова       

ул. „Максим Горки”  №33

21

Тона Тонева Танчева                     

ул. „Тодор Николов”  №16

22

Иван Петров Въргов                        

ул. „Георги Сава Раковски”  №23

23

Атанас Стоянов Коджабашев         

ул. „Москва”  бл.1; вх.2; ет.1

24

Мира Иванова Куманова                 

ул. „Георги Сава Раковски”  №27

25

Неделя Иванова Стоянова               

ул. „Иван Вазов”  №70

26

Дафина Пенчева Калайджиева       

ул. „Шипка”  №17

27

Недялка Петкова Никова                 

ул. „Тодор Павлов”  №4

28

Анка Пенчева Димитрова                

ул. „Цвятко Радойнов”  №53

29

Стойка Иванова Арабаджиева       

ул. „Максим Горки”  №38

30

Рада Алексиева Шарпанова            

ул. „Дружба”  №20

31

Елена Тодорова Радева                    

ул. „Тодор Николов”  №10

32

Яна Илиева Джермова                      

ул. „Васил Коларов”  №75

33

Мария Вълчева Стоянова                 

ул. „Максим Горки”  №9

34

Цветана Милева Димитрова             

ул. „Преображенска”  бл.9; вх.А; ет.1;

35

Нина Митева Левендова                    

ул. „Васил Коларов”  бл.4

36

Вълка Стоянова Панделеева            

ул. „Лазар Желев”  №6

37

Димитър Йорданов Йорданов          

ул. „Преображенска”  бл.5; вх.А; ет.1;

38

Ирина Стоянова Даракиева              

ул. „Максим Горки”  №44А

39

Мария Георгиева Димова                 

ул. „Александър Стамболийски”  №14

40

Пенка Дойчева Кирова                     

ул. „Васил Коларов”  №22

41

Мара Кирова Коларова                     

ул. „Никола Попов”  №29А

42

Стоянка Нейчева Костадинова        

ул. „Бачо Киро”  №10

43

Недка Ангелова Проданова              

ул. „Козлодуй”  №14А

44

Михо Димитров Проданов               

ул. „Козлодуй”  №14

45

Кондила Георгиева Маврова            

ул. „Панайот Волов”  №18

46

Иванка Тодорова Иванова                

ул. „Гочо Кънев”  №24

47

Пауна Найденова Михайлова          

ул. „Преображенска”  бл.5; вх.1; ет.3

48

Влайка Димитрова Кючукова          

ул. „Дружба”  №8

49

Петя Алексиева Черкезова

ул. „Атанас Манчев”  №2

50

Георги Димитров Василев

ул.“Х.Димитър“№30

51

Койна Стояновва Солакова

ул.“Бачо Киро“№11а

52

Димо Недялков Вълков

ул.“Райко Стоянов“№9

53

Коста Иванов Качулков

ул.“Г.Раковски“№39

54

Марийка Динева Стоянова

ул.“Гочо Кънев“№39

55

Велика Иванова Коларова

ул.“Й.Николова“№38

56

Златка Илиева Мандалова

ул.“Райко Стоянов“№3

57

Иванка Ганчева Чернева

ул.“Гочо Кънев“№21

58

Ирина Иванова Комитова

ул.“Й.Николова“№53

59

Тодорка Дражева Николова

ул.“Тодор Павлов“№15

60

Тошко Русинов Тодоров

ул.“Хр.Смирненски“№1

61

Лиляна Михайлова Дамянова         

ул.”Гоце Делчев” № 9

62

Йорданка Михайлова Дамянова     

ул.”Гоце Делчев” № 9

63

Милка Георгиева Христова             

ул.”Гоце Делчев” № 9

64

Георгина Стоянова Желева

ул.„Никола Попов” № 9

65

Асен Георгиев Атанасов                  

ул. „Ангел Кънчев” № 16

66

Янка Георгиева Атанасова               

ул. „Ангел Кънчев” № 15

67

Мирка Миткова Дамянова               

ул. „Тодор Каблешков” № 15

68

Златка Христова Кирчева                 

ул. „Тодор Каблешков” № 17

69

Владимирка Иванова Николова

ул.”Васил Коларов” № 7

70

Георги Тодоров Кехайов

ул.”Максим Горки” № 57

71

Елена Тодорова Тодорова

ул.“Осми март” № 31

72

Емил Иванов Павлов

ул.“Странджа” № 5

73

Злата Павлова Иванова

Ул. „Г.С.Раковски“ № 42

74

Злата Янева Ставрева

ул. „Васил Коларов” № 20

75

Ивана Георгиева Апостолова

ул. „Вапцаров” № 25

76

Лава Василева Славова

ул. „Никола Попов” № 93

77

Марийка Тодорова Кискинова

ул. „Иван Вазов” № 74

78

Стойна Илиева Улева

ул. Г. С. Раковски вх. Б, бл. 3,ет. 5

79

Тодорка Бонева Желева

ул. Тодор Байлов № 11

80

Ангелина Томова Симанчева

ул. Васил Коларов № 16

                                                                       


Contact Us