11
дек

Съобщение

Списък на лицата от основните целеви групи, определени като най-нуждаещи се за включване в социалната услуга 

„Обществена трапезария“

 

 

  

     Име презиме фамилия

 

Адрес

гр. СРЕДЕЦ

1

Мария Тончева Райкова

ул. Любен Каравелов № 14

2

Ивана Иванова Шивачева

ул. Иван Вазов № 45

3

Станка Грозева Мирчева

ул. Калинин № 2

4

Стоя Тодорова Атанасова

ул. Димитър Благоев № 29

5

Елена Димова Темелкова

ул. Димитър Благоев № 10

6

Живка Тодорова Димова

ул. Н. Йо. Вапцаров № 34

7

Йордан Богданов Кабадов

ул. Максим Горки  № 55

8

Виолета Тодорова Стоилова

ул. Братя Миладинови № 6

9

Зюмбюла Асенова Каракачанова

ул. Гоце Делчев № 2

 

 

 

 

                                                                                                                           


Contact Us