01
фев

Съобщение

На основание чл.55а, ал.1 л.2 от ППЗК Ви уведомявам, че на 16.02.2018 год. от 11.00 часа в сградата на Община Средец, гр. Средец, пл. „България” № 8, зала 202 ще се проведе открито заседание на комисията, на което ще бъдат отворени предложението и обвързващото предложение на допуснатите участници в концесионна процедура както следва:

Язовир №000778 с. Момина Църква  - 11:00 часа;

Язовир № 100008 с. Суходол – 12:30 часа;

Язовир № 097010 с. Суходол – 13:00 часа;

Язовир № 000376 с. Зорница – 13:30 часа;

Язовир № 000158 с. Зорница – 14:00 часа;

Язовир № 000140 с. Бистрец – 14:30 часа;

Язовир № 000039 с. Светлина – 15:00 часа;


Contact Us