08
май

Списък на лицата от основните целеви групи, ползващи социалната услуга „Обществена трапезария

 

  

     Име презиме фамилия, ЕГН

1

Мария Вълчева Стоянова

2

Султана Димитрова Богданова

3

Яна Найденова Димитрова

4

Ирина Стоянова Даракиева

5

Влайка Димитрова Кючукова

6

Радка Пеева Господинова

7

Георги Тодоров Кехайов

8

Руса Стойкова Арабаджиева

9

Златка Илиева Мандалова

10

 Димо Недялков Вълков

11

Радостин Димитров Димитров

12

 Вълка Стоянова Панделеева

13

Магдалина Костадинова Цанева

14

Фидана Костадинова Абрашева

15

Злата Костадинова Колева

16

Тонка Неделчева Радева

17

Стойна Илиева Улева

18

Георгина Стоянова Желева

19

Нина Митева Левендова

20

Гергана Койчева Георгиева        

21

Стилияна Петкова Бонева

22

Иван Петков Бонев

23

Владимирка Иванова Николова

24

Диан Ралев Бирбучуков

25

Султана Димитрова Великова

26

 Кера Георгиева Динева

27

 Димитър Йорданов Йорданов

28

Пауна Найденова Михайлова

29

Марийка Тодорова Кискинова

30

Неделя Иванова Стоянова

31

Злата Павлова Иванова     

32

Коста Иванов Качулков

33

Рада Алексиева Шарпанова

34

Мара Стоянова Дъчева

35

Стоянка Нейчева Костадинова

36

 Койна Стоянова Солакова

37

Мария Георгиева Димова

38

Елена Тодорова Радева

39

Елена Тодорова Тодорова

40

Мара Тодорова Адърова

41

Петя Алексиева Черкезова

42

Яна Илиева Джермова

43

Марийка Динева Стоянова

44

 Иванка Ганчева Чернева

45

Иванка Тодорова Иванова

46

Иван Петров Въргов

47

Йовчо Тодоров Стоянов

48

Жечка Иванова Тонева

49

Недка Ангелова Проданова

50

Стойка Желязкова Арнаудова

51

Недялка Петкова Никова

52

Тодорка  Дражева Николова

53

Георги Димитров Василев

54

Тодор Красимиров Георгиев

55

Васил Христов Иванов

56

Стефко Койчев Манолов

57

Мирка Миткова Дамянова

58

Златка Христова Кирчева

59

Асен Георгиев Атанасов

60

Янка Георгиева Атанасова

61

Лиляна Михайлова Дамянова

62

Йорданка Михайлова Дамянова

63

Милка Георгиева Христова

64

Тошко Русинов Тодоров

65

Ивана Георгиева Апостолова

66

Ирина Иванова Комитова

67

Анка Пенчева Димитрова

68

Дафина Пенчева Калайджиева

69

Дина Стойкова Атанасова

70

Зюмбюла Станкова Велчева

71

Велика Иванова Коларова

72

Емил Иванов Павлов

73

Султанка Тодорова Георгиева

74

Лава Василева Славова

75

Тодорка Бонева Желева

76

Минка Георгиева Тодорова               

77

Елка Христова Георгиева

78

Минка Йорданова Иванова

79

Злата Димитрова Иванова

80

Гъркиня Николова Тончева

                                                     

                                                                                          08.05.2018г.


Contact Us