14
юни

Съобщение

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ,

Във връзка с обявяването на пожароопасния сезон, в община Средец се проведе инструктивно съвещание за осигуряване на пожарната безопасност в общината по време на прибирането на реколтата и предотвратяване  възникването  и  гасенето на пожари в посевите и горския фонд през пожароопасния период на 2018 г.

      В приложената Заповед № 423/11.06.2018 г. на Кмет на община Средец инж. Иван Жабов, ще се запознаете с мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване възникването на пожари на територията на общината.

 


Contact Us