28
сеп

Съобщение

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ,

 

    От 01.10.2018 г. стартират строително - ремонтни дейности по проект „Реконструкция на уличната мрежа и градска среда в гр. Средец“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

           В тази връзка, ще бъде въведена временна организация на пътното движение по ул. „Васил Коларов“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Лиляна Димитрова“.

           Каним жителите на гр. Средец да се запознаят с документацията по временна организация на движението, на 03.10.2018 г. от 13.00 ч. в Заседателна зала, в сградата на община Средец.

          Тъй като строително-ремонтните дейности  ще стартират от ул. „Лиляна Димитрова“,  моля след 01.10.2018 г.,  гражданите да освободят от автомобили уличното платно и тротоарите на тази улица.

          Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.


Contact Us