22
окт

Съобщение

Община Средец

 

организира мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата:

 

  • Живачни термометри и ампули, живак
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Негодни препарати за растителна зашита
  • Лекарства с изтекъл срок на годност

 

Пунктът ще бъде разположен:

 

На 25.10.2018г. (четвъртък) от 10:00 до 16:00 часа в гр.Средец, площад „България”

 (пред сградата на община Средец).

 

Изпълнител: „БалБок инженеринг”АД

Събирането на опасни битови отпадъци е реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците.

 

За информация : 0888240082 – мл. експерт „Екология“


Contact Us