25
окт

Съобщение

Кметът на Община Средец, кани гражданите от всички населени места в общината, общинските съветници, представителите на бизнеса, НПО , читалища,младежки, спортни организации да участват с предложения за подготовката на проект на бюджет на Община Средец за 2019 г.

 

Предложенията се приемат в центъра за административно и информационно обслужване на община Средец и на е-mail: info@sredets.bg

 

Срок за набиране на предложенията до 30.11.2018 г.


Contact Us