16
яну

Съобщение

На основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС, съвместна заповед № РД-02-14-1255/03.12.2018г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството


Contact Us