16
апр

Съобщение

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

Общинска администрация гр. Средец съобщава на заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:„Основен ремонт на ул.“Гочо Кънев“ и на ул. „Васил Коларов“ от о.т 116 до о.т.117/кръстовище с ул. „Козлодуй“ и ул. „Димитър Благоев“.  

 

С настоящия основен ремонт ще се осигури:

 

  • възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка;
  • осигуряване на условията за безопасност; благоустрояване на тротоарните площи;
  • подмяна на съществуващи бордюри; изграждане на зелени площи с цел облагородяване на околната среда;
  • осигуряване на достъпна среда, включително подобряване на достъпа на хора с увреждания. 

 

 

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

 

 

С уважение,

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

 

 

 


Contact Us