19
апр

Обява

Oбластният екип по приемна грижа към Община Бургас е в процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители в Община Средец  за отглеждане на деца от 0 – 3 годишна възраст.

 Те могат да бъдат доброволни и професионални. В рамките на четиримесечно проучване кандидатите преминават през задължително обучение.

Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална.Утвърдени доброволни приемни семейства получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност;Утвърдени професионални приемни семейства, получават средства  за отглеждане на настаненото дете и финансово възнаграждение.

Към настоящия момент специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца от 0 до 3 г.

Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се изчислява по следния начин:

  • за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата;
  • за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата;
  • за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

Въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта се определя месечна издръжка спрямо гарантирания минимален доход /ГМД/, по следния начин:

  • За дете от 0 до 3 г. – 4 х ГМД
  • За дете от 3 до 14 г. – 3,5 х ГМД
  • За дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 4 х ГМД
  • За дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2 ГМД.

За да бъдете приемен родител е необходимо:

-Да имате подходящи условия за отглеждане на дете в семейството.
-Да сте клинично здрав;
-Да не сте осъждан;
-Да не сте лишаван от родителски права;

За по-подробна информация, относно социалната услуга „приемна грижа“, Ви очакваме на ул. „Васил Коларов“ № 28 ет 2, стая 207.Телефон за връзка: 0889200978- Областен екип по приемна грижа гр.Бургас


Contact Us