16
май

Съобщение

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Общинска администрация гр. Средец съобщава на заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:„Реконструкция на тротоари на ул. „Атанас Манчев“, ул.„Бенковски“ и ул.„Септемврийци“ в град Средец.“

 

Настоящата реконструкция ще се осигури:

 

  • По благоприятна на комуникационно-транспортна обосновка
  • Осигуряване на условията за безопасност; благоустрояване на тротоарните площи;
  • Подмяна на съществуваща тротоарна настилка;   

 

 

 

 

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: info@sredets.bg

 

 

С уважение,

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

 


Contact Us