19
юни

Съобщение

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Общинска администрация гр. Средец съобщава на заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение: Обществена тоалетна в УПИ 27А, кв. 1 по плана на гр. Средец.“

         Новопроектираната сграда е решена като обществена тоалетна и е разположена в имот УПИ I, кв. 27А по плана на гр. Средец. Сградата се състои от партер в който се намират входно антре, склад, мъжка тоалетна, женска тоалетна и тоалетна за инвалиди. Женската тоалетна е предвидена с две клетки, а мъжката тоалетна с две клетки и един писоар. Конструкцията на сградата е монолитна с носещи стоманобетонни колони и греди. Подовите конструкции и плочата на плоския покрив също са стоманобетонни. Екстериорът на сградата е издържан в съвременно звучене, като са използвани съвременни материали като декоративен камък и цветна минерална мазилка. Дограмата ще бъде изпълнена от цветни PVC профили с прекъснат термомост.

           Достъпната среда ще е осигурена с гумена рампа за праг, която преодолява 5 см височина.

 

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: info@sredets.bg

 

 

 

С уважение,

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

 

Кмет на община Средец


Contact Us