25
юли

Заповед № 674/24.07.2012г.

На основание чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на услугите: сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 11, отд. 176 в,е ; на територията на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ»  Средец ЕИК 0000568780291


Contact Us