07
юни

Заповед № 421/07.06.2017 г. - Проведен

На основание чл. 49, ал.1, т.3, във вр. с чл.50,т.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, предвид разработен, предложен и одобрен График за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1706 “Калояновите гробища ”ЛФ2017 г. - отд.подотд: 126 а; 127 и; 128 н; р; х; т; у; 129 о; е; и; д, 130 н; г; д; ж; 132 д; к, 141 а; в; ж; з; 143 б д; е; з; л, находящи се  на територията на Община Средец,


Contact Us