24
юли

Заповед № 672/24.07.2012г.

На основание чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на услугите: сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 9, отд. 541 т,ф,ш, 542 к, 544 п; на територията на

ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ»  Средец ЕИК 0000568780291


Contact Us