23
мар

Заповед № 159 / 23.03.2018 г.

На основание чл. 49, ал.1, т.3, във вр. с чл.50,т.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, предвид разработен, предложен и одобрен График за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1804 - ЛФ2018 г. - отд./подотдели: 91 а, 237 м, 240 а, 295 и, 340 д  находящ се  на територията на Община Средец,


Contact Us