16
апр

Заповед № 198 / 16.04.2018 г.

            На основание чл. 49, ал.1, т.3, във вр. с чл.50,т.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, предвид разработен, предложен и одобрен График за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с маркиране на насаждения и дървета  за сеч съгласно   чл.49, ал.2 за Обект 1805 "Бистрец, Драчево,Проход" - ЛФ2018 г. - отд./подотдели: 182 в,188л, 197а,198 б, 199 а,е,л, 583 р,586, а,б; 587 д, 589 г,д,ж,з, находящ се  на територията на Община Средец,

 


Contact Us