ОБЩИНА СРЕДЕЦ - ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България

От 22 януари до 15 февруари 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Веднъж на 10 години събираме информация, за да планираме бъдещето по-добре.

 

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 

 

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите).

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с "работно време" от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

За  получаване на образци и подаване на документи Ви очакваме всеки работен ден от 15.09.2020г. до 30.10.2020г., от 08.00 до 17.00 часа в сградата на Община Средец, партерен етаж, деловодство.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Информация на сайта на Национален статистически институт: https://census2021.bg/

 


е-община
Contact Us