ОБЩИНА СРЕДЕЦ - Населени места

ПК
Кметство Име и фамилия          Длъжност Код
Телефон Мобилен8341 с.Вълчаново Станка Якимова        км.наместник 5551 68-83
8316 с.Белила Стоян Петков км.наместник 5551 69-29 0886191160
8317 с.Пънчево Атанас Божинов км.наместник 5551 69-30
8318 с.Росеново Жана Гарджева км.наместник 5551 69-31
8340 с.Факия Ангел Ташев кмет 5555 23-34 0886141021
8340 с.Факия Станка Димитрова тех.сътрудник 5555 22-34
8340 с.Сливово Снежана Русатева км.наместник 5555 22-62
8343 с.Горно Ябълково Николай Иванов  км.наместник  5555 22-66 0876060400
8342 с.Долно Ябълково Боян Боев км.наместник 5555 23-65 0876429305
8338 с.Варовник Райко Георгиев км.наместник 55504 225 0886250910
8337 с.Богданово -/-/-/
55504 239
8337 с.Богданово Лиляна Георгиева тех.сътрудник 55504

8335 с.Кубадин Марийка Кунчева км.наместник 5559 22-65 0884250580
8334 с.Бистрец Мирослав Илчев км.наместник 5557 32-10 0886789624
8336 с.Проход Красимир Тодоров км.наместник 5557 32-61
8332 с.С.Камене Величка Плачкова     км.наместник 55504 284 0886255090
8333 с.Гранитец -/-/-/
55504 389
8328 с.Суходол Радка Димова км.наместник 55502 223 0899857818
8328 с.Суходол Лидия Калчева тех.сътрудник 55502

8329 с.Голямо Буково Пенчо Пенчев              км.наместник 5556 22-14 0885698323
8345 с.Белеврен -/-/-/
5556 23-33
8344 с.Кирово Валентина Петкова км.наместник 5556 23-14 0885701280
8347 с.Граничар -/-/-/
5556 23-15
8348 с.Тракийци -/-/-/

23-29
8330 с.Дюлево Зорница Георгиева кмет 5552 22-61
8330 с.Дюлево Немзие Шабан тех.сътрудник 5552 22-81
8321 с.Загорци Роза Божинова кмет 5553 23-15 0888253060
8321 с.Загорци Маргарита Велчева тех.сътрудник 5553 22-32
8322 с.Светлина Златка Долапчиева кмет 5553 28-27 0886131411
8322 с.Светлина Яна Дапчева тех.сътрудник 5553 28-27
8323 с.Радойново Николина Алексиева км.наместник       5553 2701-
8324 с.Драка Анастасийка Колева км.наместник 5553 29-21
8325 с.Орлинци Христинка Шопова кмет 5553 26-49 0883314761
8325 с.Орлинци Величка Цолова тех.сътрудник 5553 26-49
8327 с.Малина Златко Георгиев км.наместник 5553 24-24
8320 с.М.Църква Огнян Огнянов кмет 5554 22-89 0886131812
8319 с.Драчево Йона Чобанова кмет 55505 315 0889101540
8319 с.Драчево Иванка Димитрова тех.сътрудник 55505 227
8314 с.Дебелт Иванка Ангелова кмет 5558 20-25 0889200927
8314 с.Дебелт Ангелина Пазачева тех.сътрудник 5558 21-26
8313 с.Зорница Михаил Зехтинов кмет 4753 22-30 0889101690
8313 с.Зорница Дойка Господинова тех.сътрудник 4753 22-32

е-община
Contact Us