ОБЩИНА СРЕДЕЦ - Населени места

ИНФОРМАЦИЯ
Пощенски код Кметства Име и фамилия
длъжност  Тел.код Тел.номер Мобилен
8341 с. Вълчаново Станка Якимова км. наместник 5551 68-83 -
8316 с. Белила Стоян Петков
км. наместник 5551 69-29 0886 191160
8317 с. Пънчево Атанас Божинов
км. наместник 5551 69-30 -
8318 с. Росеново Жана Гарджева км. наместник 5551 69-31 -
8340 с. Факия
техн. сътрудник 5555 22-34 -
8340 с. Факия Ангел Ташев км. наместник 5555 23-34 0886 141021
8340 с. Сливово Снежана Русатева
км. наместник 5555 22-62 -
8343 с. Горно Ябълково Николай Иванов км. наместник 5555 22-66 -
8342 с. Долно Ябълково Боян Боев км. наместник 5555 23-65 -
8338 с. Варовник  Райко Георгиев км. наместник 55504 225 0886 250910
8337 с. Богданово 55504 239
8335 с. Кубадин Марийка Кунчева
км. наместник 5559 22-65 0884 250580
8334 с. Бистрец Мирослав Илчев  км. наместник 5557 32-10 -
8336 с. Проход Красимир Тодоров
км. наместник 5557 32-61 0889 474749
8332 с. С.Камене Станка Тодорова км. наместник 55504 284 0886 255090
8333 с. Гранитец 55504 389
8328 с. Суходол Иван Нашев
км. наместник 55502 223 -
8328 с. Суходол Радка Георгиева техн. сътрудник 55502 223 -
8329 с. Голямо Буково  Пенчо Пенчев
км. наместник 5556 22-14 0885 698323
8345 с. Белеврен 5556 23-33
8344 с. Кирово Валентина Петкова км. наместник 5556 23-14 -
8347 с. Граничар 5556 23-29 -
8348 с. Тракийци     0885 701280
8330 с. Дюлево Зорница Георгиева
км. наместник 5552 22-61 -
8330 с. Дюлево
техн. сътрудник 5552 22-81 -
8321 с. Загорци  Маргарита Велчева техн. сътрудник 5553 22-32 -
8321 с. Загорци Роза Божинова км. наместник 5553 23-15 0888 253060
8322 с. Светлина Златка  Долапчиева км. наместник 5553 28-27 0886 131411
8322 с. Светлина Яна Дапчева техн. сътрудник 5553 28-27 -
8323 с. Радойново Николина Алексиева
км. наместник 5553 27-01 -
8324 с. Драка Анастасийка Колева
км. наместник 5553 29-21 -
8325 с. Орлинци Лиляна Ангелова км. наместник 5553 26-49 0885 698320
8325 с. Орлинци Величка Цолова техн. сътрудник 5553 26-49 -
8327 с. Малина Златко Георгиев км. наместник 5553 24-24 -
8320 с. М.Църква Тонка   Колева техн. сътрудник 5554 22-32 -
8320 с. М.Църква Огнян Огнянов км. наместник 5554 22-89 0886 131812
8319 с. Драчево Иванка Петрова техн. сътрудник 55505 227 -
8319 с. Драчево Йона Николова   кмет 55505 315 0889 101540
8314 с. Дебелт Иванка Ангелова кмет 5558 20-25 0889 200927
8314 с. Дебелт Ангелина Пазачева техн. сътрудник 5558 21-26 -
8313 с. Зорница  Михаил Зехтинов км. наместник 4753 22-30 0889 101690
8313 с. Зорница  Дойка Господинова техн. сътрудник 4753 22-32 -









е-община
Contact Us