ОБЩИНА СРЕДЕЦ - Населени места

Пощенски код Кметства/кметски наместничества Име и фамилия на служителя длъжност  Тел.  код Тел.  номер мобилен телефон
8341 с. Вълчаново Стефка Петрова км. наместник 5551 68-83 -
8316 с. Белила Иван Господинов км. наместник 5551 69-29  
8317 с. Пънчево Атанас Божинов км. наместник 5551 69-30 -
8318 с. Росеново Жана Гарджева км. наместник 5551 69-31 -
8340 с. Факия Ангел Ташев км. наместник 5555 23-34 0886 141021
8340 с. Сливово Снежана Русатева км. наместник 5555 22-62 -
8343 с. Горно Ябълково Николай Иванов км. наместник 5555 22-66 -
8342 с. Долно Ябълково Боян Боев км. наместник 5555 23-65 -
8338 с. Варовник  Райко Георгиев км. наместник 55504 225 0886 250910
8337 с. Богданово 55504 239
8335 с. Кубадин Марийка Кунчева км. наместник 5559 22-65 0884 250580
8334 с. Бистрец Мирослав Илчев  км. наместник 5557 32-10 -
8336 с. Проход Красимир Тодоров км. наместник 5557 32-61 -
8332 с. С.Камене Величка Плачкова км. наместник 55504 284 0886 255090
8333 с. Гранитец 55504 389
8328 с. Суходол Лидия Калчева км. наместник 55502 223 -
8329 с. Голямо Буково  Пенчо Пенчев км. наместник 5556 22-14 0885 698323
8345 с. Белеврен 5556 23-33
8344 с. Кирово Пенчо Пенчев км. наместник 5556 23-14 0885 698323
8347 с. Граничар 5556 23-15
8348 с. Тракийци 5556 23-29
8330 с. Дюлево Десислав Рафаилов км. наместник 5552 22-61 -
8321 с. Загорци Роза Божинова км. наместник 5553 23-15 0888 253060
8322 с. Светлина Иван Айрянов км. наместник 5553 28-27 0886 131411
8323 с. Радойново Николина Алексиева км. наместник 5553 27-01 -
8324 с. Драка Анастасийка Колева км. наместник 5553 29-21 -
8325 с. Орлинци Йорданка Василева кмет 5553 26-49 0885 698320
8327 с. Малина Златко Георгиев км. наместник 5553 24-24 -
8320 с. М.Църква Димитър Пиперков км. наместник 5554 22-89 0885 701280
8319 с. Драчево Яни Петров кмет 55505 315 0888 25 70 30
8314 с. Дебелт Ангел Ников кмет 5558 20-25  
8314 с. Дебелт Дияна Павлова
техн. сътрудник 5558 21-26 -
8313 с. Зорница  Желязко Желязков км. наместник 4753 22-30 0889 101690
8313 с. Зорница  Дойка Господинова техн. сътрудник 4753 22-32 -

е-община
Contact Us