ОБЩИНА СРЕДЕЦ - Информация европейски проекти

.

.

.

.

.

https://www.surveymonkey.com/s/G7JFVYM - АНКЕТНА КАРТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА

https://www.surveymonkey.com/s/GLQMVR8 - АНКЕТНА КАРТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

https://www.surveymonkey.com/s/GKF75CK
- АНКЕТНА КАРТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

.

.

.

.

.

.


е-община
Contact Us