ОБЩИНА СРЕДЕЦ - Телефонен указател

Име и Фамилия

длъжност

външ. тел.

вътр. Тел.

служ. моб. телефон

инж. Иван Жабов Кмет 69-90 222
Николина Дамбулова Заместник - кмет 75-15 283  
Георги Станилов Секретар 69-93
 245
Динко Цъцаров
Председател ОбС
77-32
 240

Име и Фамилия

длъжност

външ. тел.

вътр. тел.

служ. моб. телефон

Ирина Камбурова
Юрист 77-22 225
Цвета Найденова
Технически сътрудник 77-07 280 0888 064906
Пею Георгиев Ст. специалист "ИТК" - -  
Костадинка Джурова Изпълнител – телефонист -централа 6994; 6995; 6996 9 -
Събка Андреева Гл. специалист  ”Канцелария” 77-10 277 -
Гина Вълкова Техн. сътрудник      
Марияна Георгиева Мл.експерт "АИО" 77-10 277  
Даниела Петрова Гл. специалист секретар-деловодител 77-32; факс:77-13 105 0887304665
Радка Кавказова
специалист  ГРАО 77-27 255
Елена Везирова Ст. специалист  ГРАО 77-27 255 -
Станчо Златаров Гл. експерт ”Връзки с обществеността” 77-09 236 0885698319 
Катя Георгиева Техн. сътрудник - 242 -
Тодорка Беева Техн. сътрудник Омбудсман 76-81 274 -
Яна Атанасова Мл.експерт "ИО"   242  
Пею Пеев Домакин-снабдител     0887870679
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
арх. Паруш Зафиров Гл. архитект - 111 0885 242002
 
Мария Райкова специалист 76-98 272  
Ивайло Бойчев специалист УТ 76-89 272  
Яна Кирязова Директор Дирекция       
Кета Запрянова Гл. специалист  УТ 76-98 272  
Катя Бождерменова Мл.експерт УТ 76-98 272  
Теодора Кожухарова Мл.експерт УТ 76-98 272 0889307056
Божидар Божинов Специалист 76-90 272 0884544833
инж. Кирил Каравълчев Инж. ”Водоснабдяване и канализация” - 218 0887 721701
Бисер Петков Мл. експерт Екология   218  0886 008858
Георги Караиванов Мл. експерт 
  218
0888 240082
Николета Каракостова Мл. експерт"Строителство"   218 0884 686833
Десислава Райкова Мл. експерт ”Строителство” - 218 0884 807016
Генчо Вучев Технически ръководител - 244 0887 721771
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
Веселина Пашова Директор  на дирекция  МПОС 77-35 231 0885 698324
Нина Вълканова Гл. специалист  МП 77-20 231 0882 242588
Петьо Гюров Гл. експерт – инспектор МП 77-20 231 0882 242588
Росица Божинова Гл. специалист  МП    
Ваня Кирякова Ст. специалист  МП 77-35 107 -
Радка Христова Ст. специалист - касиер МП 77-02 248 -
Йорданка Христова Ст. специалист - касиер МП 77-02 248 -
Галина Станчева Ст. специалист
77-35 107 -
Станка Маринчева Ст. специалист - касиер МП 77-10 277 -
Димитрина Георгиева Гл. специалист ОС 77-23 244 -
Силвия Стоянова Ст.експерт ОС 77-30 249 0885393931
Васил Кокаланов Специалист ”Търговия, туризъм, пазари” 77-30 249 0885393931
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
Маргарита Стойчева Директор на дирекция ИРЗГ и УЕПП 77-08 209 0884 440820
Юлияна Иванова Гл. експерт „Земеделие и гори” 76-90 247 0889 770970
Диляна Чолакова Гл.специалист 76-90 247 0887 307 509
Ангелина Палова Мл. експерт  ИР
77-30 249 0889 988198
Лазар Иванов
Специалист "Гори"
  230
Мартина Кабакова Гл. специалист 77-18 102  
Тодорка Бялкова Гл.Експерт   230 0886 402404
Добри Гюров Гл.спецалист "Гори"   230 0885 163590
Теодора Чеправзлиева специалист   102  
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
         
Сергей Стоилов
Директор на дирекция ОЗКСДИМС
69-92 269 0886088038
Лазар Налбантов Организатор Туризъм 77-03 232 0886633063
Соня Желева Младежки медиатор 76-99 281 0884544818
Марин Димов Ст.специалист
76-99 281 -
Анна Милева Организатор "Туризъм" 77-03   0888 670021
Соня Желева Младежки медиатор   232 0884 544818
Десислава Стефанова Мл.еспрерт Обраование   232 0884 544807
Петя Христова
Организатор Туризъм 77-03 232 0888670021
Лалка Бойчева ст. експерт  „Социални дейности” 77-21 267 0884 949660
Зюмбюла Маринова ст. експерт „Социални дейности” 77-21 267 0884 440146
Таня Димитрова Гл.експерт "Здравеопазване" 76-95 226 0887505565
Марин Димов ст.специалист Спорт и младежки дейности 281
Петя Петкова гл. счетоводител функция  СДЗ 31-36 108 0885 698325
Донка Кирова
Счетоводител 73-80 260  
Кремена Танева Счетоводител      
Радка Димитрова Счетоводител 73-80 260 0887 464050
Таня Ненкова Счетоводител 73-80 260 0884544821
Пенка Атанасова Гл. счет. Функция  „Образование” 77-01 - 0885 698326
Румяна Георгиева Счетоводител 77-24 278 0884544814
Светла Милева Счетоводител 77-24 278 -
Радка Атанасова Счетоводител 77-24 278 -
Венета Георгиева
 Гл.счетоводител ОУ Факия
 77-19  228  
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
Анета Колеолова Директор на дирекция ФСДЧР 77-14 261, 264 0888 000448
Димитринка Станчева Гл. специалист - счетоводител 77-04 234 0884 544820
Динка Павлова Гл. специалист - счетоводител 77-14 264 0888 680071
Недялка Хамбарлиева Гл. специалист - счетоводител 77-14 264 0884544824
Елена Бошева Гл. специалист - счетоводител 77-14 264 0884 544823
Петя Бойчева Гл. експерт „Финанси” - 103 0885 550301
Антоанета Стаева
специалист 103 103 0884 544825
Златина Бербенлиева специалист  
Дияна Каракостова Гл. специалист ”Човешки ресурси” 69-90; факс:77-25 237 0885 660304
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
Антоанета Колеолова Началник ОСЗ 77-29 - 0879 021053
Георги Джермов Гл. специалист ОСЗ - 233  
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
Ангелина Палова мл.експерт  „Транспорт и безопасност” 77-30 249 0889 200979
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
Божидар Камалиев Директор 39-00   0888367706
Керка Тотева Гл.счетоводител     0884544838
Мария Алексиева техн.секретар      
Нина Батакчиева домакин      
Катя Петрова домакин      
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
Желю Желев
Поддръжка 72-41 - -
         
         
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
о.р. майор Борислав Николов
Началник на Военен отдел
 77-28  219  0888812330
Георги Георгиев
Специалист 
77-28 219  0882972147
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
Георги Георгиев
Дежурен ОбСС 76-86 223 0886 191213
Костадин Беев Дежурен ОбСС 76-86 223 0886 191213
Атанас Сандев Дежурен ОбСС 76-86 223 0886 191213
Васил Тодоров Дежурен ОбСС 76-86 223 0886 191213
Иван Солаков Дежурен ОбСС 76-86 223 0886 191213
Недялка Караиванова Технически сътрудник - Архив 275
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
Анка Павлова Мл. спец. - секретар ОбКБПМН 77-09 236;246 -
Костадинка Джурова
Изпълнител-телефонист-централа
6996 9  
Златина Йорданова Сътрудник социални дейности   229  
Име и Фамилия длъжност външ. тел.  вътр. Тел. служ. моб. телефон
Красимира Костова Директор ИМ 056/91-99-57 - 0885 698315
Димитър Сачанов Етнографски комплекс 78-71 - -
Фатме Костадинова Консерватор- реставратор с.Дебелт тел./факс 056/960073 - -
Милена Шопова Счетоводител - - 0884544834
Добрина Харбалиева Уредник археолог   0884544835
Име и Фамилия длъжност външ. тел. вътр. Тел. служ. моб. телефон
Милена Симеонова
охранител 77-16 243 -
Димитър Минчев охранител 77-16 243 0884441234

е-община
Contact Us