ДИРЕКЦИИ - „Устройство на територията, строителство, екология и БКС”

 

 1. ул. Никола Попов
 2. ул. Иван Вазов
 3. ул. Гео Милев
 4. ул. Тодор Николов
 5. в района на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
 6. Блокове : 16, 17, 18, 19
 7. ул. Раковска
 8. Блокове : 5, 6 ÷ 14
 9. ул. Цвятко Радойнов
 10. Военни Блокове

.

Опесъчаване

На територията на Община Средец при ниски температури се образуват заледени участъци, които се нуждаят от опесъчаване. За целта предварително се оформят купчинки от пясък смесен със сол и се поставят в следните направления от пътната мрежа:

 • с. Факия /баир над селото/ -  с. Г. Буково;
 • с. Проход – с. Бистрец;
 • с. Загорци – от разклона до центъра;
 • с. Дебелт – от разклона до центъра;
 • с. Драчево – преди селото;
 • с. Кирово – преди селото;
 • с. Долно Ябълково – преди селото;
 • с. Горно Ябълково – в селото;
 • с. Граничар;
 • с. Малина;
 • с. Драка – от магазина нагоре;
 • с. Светлина;
 • с. Вълчаново -  в центъра;
 • с. Сливово – от разклона до чешмата
 • с. Радойново – входа на селото;
 • с. Дюлево;
 • с. Росеново -  преди селото.
Енергийна ефективност

.

.

Отдел Екология

.


е-община
Contact Us