ДИРЕКЦИИ - „Местни приходи и общинска собственост”

Образци МДТ

Тук може да си изтеглите актуални образци на служба Местни данъци и такси към Община Средец


ПК: 8300
Обл.Бургас
Гр.Средец, пл.”България” № 8

e-mail: [email protected]

Телефони:

Централа 05551 /6996

Директор : 05551 /7735 , вътр.231

Данъчни инспектори : 05551 /7720 , вътр. 231

Касиери : 0551 /7702 , вътр. 248

Специалисти общинска собственост: 05551/ 7730, вътр.249 05551/ 7723, вътр.244

Тук може да си изтеглите актуални образци на служба Общинска собственост към Община Средец


е-община
Contact Us