ДИРЕКЦИИ - “Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП”

Заповеди №214, 215, 217, 218, 222 от 01.10.2012 г. на ОДЗ Бургас относно сключени споразумения за ползване на земеделски земи в с.Камене, с.Гранитец, с.Г.Буково, с.Вълчаново, с.Варовник за стопанската 2012/2013 година

.

.

.

.

.

.


е-община
Contact Us