ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Структура

Председател Общински съвет - Средец  -  Динко Янев Цъцаров

приемен ден - вторник  9:00 - 12:00 ч.  и 14:00 - 16:00 ч.

гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8

тел.05551/7732, централа 05551/6994 вътр.240   факс 05551/7713

[email protected]

Политическа партия "ГЕРБ"

Динко Янев Цъцаров                                  

Красимира Янкова Георгиев              

Яна Иванова Биюкова                                   

Мартин Тодоров Джермов

Владислава Станилова Цанева

Стоянка Стоянова Кисьова

Тодор Стаматов Стаматов

 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Валери Димитров Ангелов

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Георги Димитров Вълчев

Димитър Киряков Янков

Лало Антонов Гюров

 

Местна коалиция БСП за България (БСП за България, Възраждане)

Даниел Николов Чолаков

Иван Димитров Кичев

Йона Николова Чобанова

Янко Калудов Германов

 

Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”

Петьо Георгиев Колеолов

Ивелина Стоянова Стояновае-община
Contact Us