ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Структура

Председател Общински съвет - Средец  -  Динко Янев Цъцаров

приемен ден - вторник  9:00 - 12:00 ч.  и 14:00 - 16:00 ч.

гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8

тел.05551/7732, централа 05551/6994 вътр.240   факс 05551/7713

predsedatel@sredets.bg

Политическа партия "ГЕРБ"

Динко Янев Цъцаров                                  

Тодорка Славова Георгиева                      

Яна Иванова Биюкова                                

Николай Иванов Танчев                    

Гошо Иванов Атанасов                     

Мирослав Господинов Пенев            

Антоанета Станкова Колеолова           

Мартин Тодоров Джермов      

 

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  „НФСБ  И  СЕК”

Живко Минков Гърков                           

Валери Димитрова Ангелов         

Таня Ненова Тодорова                           

Петър Марков Джермов                        

Светла Иванова Джермова  


 „БСП”

 

Янко Калудов Германов                                           

Румен Хърсев Чанков          БЗНС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

Петьо Георгиев Колеолов                      

Ивелина Христова Димитрова


е-община
Contact Us