-

21 ИЗДАНИЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dERTYVplTXFZY3JIWGZVWk9LRGRZLUE6MA

Национален странджанско-тракийски събор

“ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА”

25 – 26 МАЙ 2013 г.

ОРГАНИЗИРАТОРИ

ОБЩИНА СРЕДЕЦ, СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ”ЕКЗАРХ АНТИМ I” ГР. БУРГАС,

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУДА – 1897”,

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГРАД СРЕДЕЦ

Председател на Инициативния комитет

инж. Иван Жабов – кмет на община Средец

Със съдействието на: Българско национално радио, Радио Бургас

С Т А Т У Т

Съборът има за цел да продължи музикално-песенната традиция на странджанско-тракийският край, да провокира интереса на младото поколение и стимулира неговото развитие в областта на фолклорното ни наследство.

Р Е Г Л А М Е Н Т

I. Общи условия.

До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента.

1. В рамките на събора се провеждат:

1.2. Конкурс за млади изпълнители на странджански и тракийски песни, разделени в четири възрастови групи:

I-ва група - от 4 до 11 годишна възраст

ІІ-ра група - от 12 до 14 годишна възраст

ІІІ-та група „любители” - от 15 до 19 годишна възраст

IV-та група „професионалисти” – 15 до 19 годишна възраст

1.3. Конкурс за млади инструменталисти /гайда, кавал, тамбура, гъдулка/, в горепосочените възрастови групи.

1.4. Конкурс за групи за автентичен фолклор, разделени в две възрастови групи:

I-ва група - от 4 до 13 годишна възраст

ІІ-ра група - от 14 до 19 годишна възраст

Забележка:

III-та група „любители” са певци и инструменталисти, ученици в СОУ, Професионални гимназии, ОДК, Читалища и младежи любители.

IV-та група „професионалисти” са певци и инструменталисти, представители на музикалните училища и паралелки.

2. Награди:  

Приз ”Фолклорен венец Божура” – плакет и парична награда

Награда на Кмета на община Средец – плакет и парична награда

Награда на Общински съвет Средец – диплом и парична награда

Награда на Тракийските дружества – диплом и парична награда

Награда ”От раклата на баба” – диплом и парична награда

I-ва, II-ра и III-та награда във всички гупи – диплом и парична награда

3. Конкретни условия

3.1. Индивидуални изпълнители

3.1.2 Участниците изпълняват две народни песни от странджанската или тракийска фолклорни области с времетраене до 5 минути. За участниците от  ІІ-та, ІII-та и IV-та възрастови групи задължително се изисква една бавна /безмензурна/  песен /до два куплета/ и една бърза /до три куплета/. Желаещите да се състезават за наградата ”От раклата на баба” задължително изпълняват непопулярна песен.

Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.

3.2. Групи за автентичен фолклор

3.2.2. Броят на участниците в групите е до 18, като изпълняват две народни песни от странджанската или тракийска фолклорни области с времетраене до 6 минути.

3.2. 3 За участниците организаторите осигуряват народен съпровод.

 Забележка:

  1. Всички участници се явяват в народни носии.
  2. Изпълнителите изпълняват или 2 странджански, или 2 тракийски народни песни. Не се допуска смесване на областите.
  3. До участие се в конкурса се допускат и лица в неравностойно положение със специални образователни потребности и от Домове за деца лишени от родителски грижи.

Съборът се провежда в рамките на два дни в града и в местността ”Божура” край град Средец

25.V. 2013 г. – град Средец

Народно читалище ”Пробуда”

09.30 – 12.00 – конкурсна програма

12.00 – 13.00 – обедна почивка

13.00 – 15.00 – конкурсна програма

15.00 – 15.30 – кафе-пауза

15.00 – 18,30 – конкурсна програма

26. V. 2013 г. – местността ”Божура”

10.00 – Гала-концерт на лауреатите от конкурсите и гостуващи изпълнители и състави.

Заявки за участие по образец се приемат до 15 май 2013г., на адрес:

гр. Средец п.к. 8300

област Бургас

пл. ”България” № 8

Общинска администрация

За ”Фолклорен венец Божура”

или по електронен път от сайта на Община Средец – www.sredets.bg

Забележка : За невярно подадена информация участниците се декласират и след заявения определен срок заявки не се приемат.

Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организационен щаб и ще бъде публикуван на по-късен етап.

За справки и записване:

gsm: 0885698329 – Б. Петков; 0888495959 – Л. Налбантов;

0899210123 – К. Коларов

email: tedibjp@gmail.com
е-община


Contact Us