ОБЩИНА СРЕДЕЦ - “ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА” 26 - 27 МАЙ 2018г.

ХХVI Национален Странджанско-тракийски събор

ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА” 26 - 27 МАЙ 2018г.

 

ОРГАНИЗИРАТОРИ

ОБЩИНА СРЕДЕЦ,

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ,

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУДА – 1897”,

 

Председател на Инициативния комитет

инж. Иван Жабов – кмет на община Средец

 

Със съдействието на: Българско национално радио, Радио Бургас

 

 

С Т А Т У Т

Съборът има за цел да продължи музикално-песенната традиция на Странджанско-тракийския край, да провокира интереса на младото поколение и стимулира неговото развитие в областта на фолклорното ни наследство.

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

I. Общи условия.

До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента.

 

1. В рамките на събора се провеждат:

1.2. Конкурс за млади изпълнители на странджански и тракийски песни, разделени в четири възрастови групи:

 

I-ва група - от 4 до 10 годишна възраст ;

ІІ-ра група - от 11 до 14 годишна възраст;

ІІІ-та група „любители” - от 15 до 19 годишна възраст;

IV-та група „професионалисти” – 15 до 19 годишна възраст;

1.3. Конкурс за млади инструменталисти /гайда, кавал, тамбура, гъдулка/, в горепосочените възрастови групи.

1.4. Конкурс за детско-юношески фолклорни групи, разделени в две възрастови групи:

I-ва група - от 4 до 13 годишна възраст

ІІ-ра група - от 14 до 19 годишна възраст

Забележка:

III-та група „любители” са певци и инструменталисти, ученици в СУ, Професионални гимназии, ЦПЛР, Читалища и младежи любители.

IV-та група „професионалисти” са певци и инструменталисти, представители на музикалните училища и паралелки.

 

2. Награди:  

Приз ”Фолклорен венец Божура” – плакет и парична награда

Приз “Комня Стоянова“ – плакет и парична награда

Награда на Кмета на община Средец за цялостен принос към събора

Награда на Тракийските дружества – диплом и парична награда

I-ва, II-ра и III-та награда във всички групи – диплом и парична награда

 

3. Конкретни условия.

3.1. Индивидуални изпълнители

3.1.2 Участниците изпълняват две народни песни /мелодии/ от странджанската или тракийска фолклорни области с времетраене до 5 минути. За участниците от  ІІ-та, ІII-та и IV-та възрастови групи задължително се изисква една бавна /безмензурна/  песен /до два куплета/ и една бърза /до три куплета/.

Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.

За желаещите да се състезават за  приз “Комня Стоянова“ е задължително, едната песен да е от репертоара на певицата.

3.2. Групи за автентичен фолклор

3.2.1. Изпълняват две народни песни от странджанската или тракийска фолклорни области с времетраене до 6 минути.

 

4. Такси.

4.1. За участие в конкурсите се заплащат следните такси:

- за индивидуални изпълнители /певци и инструменталисти/ – 10 лева.

- за участие в фолклорни групи – по 5 лева за всеки изпълител.

4.2. Таксата може да се заплати предварително по банков път:

 

Титуляр на банковата сметка:

НЧ-ще "ПРОБУДА 1897" гр. СРЕДЕЦ

IBAN:  BG39BPBI79371014879201
BIC: BPBIBGSF
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

 

4.3. Таксата може да се заплати и в деня на конкурса, задължително преди явяването на участника.

 Забележка:

  1. 1.     За всички участници организаторите осигуряват народен съпровод.
  2. 2.     Всички участници се явяват в народни носии.
  3. Изпълнителите изпълняват или 2 странджански, или 2 тракийски народни песни. Не се допуска смесване на областите.
  4. 4.     Лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности, лишени от родителски грижи и настанени в социални институции не заплащат такса участие. В организационния щаб трябва да представят документ от институция за социално подпомагане, социалното заведение, в което е настанен участникът, или образователната институция за деца със специални образователни потребности.

  

Съборът се провежда в рамките на два дни в града

 и в местността ”Божура” край град Средец

 

26.V. 2018 г. – град Средец

Народно читалище ”Пробуда - 1897”

09:30 – 12:00 – конкурсна програма

12:00 – 13:00 – обедна почивка

13:00 – 15:00 – конкурсна програма

15:00 – 15:30 – заседание на журито

15:00 – 18:00 – конкурсна програма

18:00 – 18:30 – награждаване

 

27. V. 2018 г. – местността  ”Божура”

10.00 – Гала-концерт на наградените с първенците и призьорите от конкурса, лауреатите от предходни конкурси и гостуващи изпълнители и състави.

 

Заявки за участие по образец се приемат до 15 май 2018г., на адрес:

гр. Средец п.к. 8300

област Бургас

пл. ”България” № 8

Общинска администрация

За ”Фолклорен венец Божура”

 

Образец на Заявката може да бъде изтеглен и от електронния сайт на Община Средец – www.sredets.bg

 

Забележка: За невярно подадена информация участниците се декласират и след заявения определен срок заявки не се приемат.  

Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организаторите и ще бъде изнесен в деня на конкурсния ден.

 

За справки и записване:   Дирекция “ОЗКСДИМС“

gsm: 0884544818 – Соня Желева; 0884544807 – Десислава Стефанова

email: bojursredets@abv.bg

26.05.2018г. при провеждане на 26-ти НСТС „Фолклорен венец Божура“ – 2018, жури в състав:

1. Проф. д-р Стефан Чапкънов – председател

и членове:

2. Янка Рупкина

3. Манол Михайлов

4. Ваня Монева

5. Димитър Христов

Присъди следните награди в категориите:

 

Народно пеене 1-ва възрастова група от 4 до 10 г.:

 

1-ва награда – Денис Февзиев Йорданов

1-ва награда – Денислав Иванов Василев

2-ра награда – Стефани Стоянова

2-ра награда – Ванеса Ангелова

3-та награда – Петър Манолов

3-та награда – Светлана Христова

3-та награда – Михаил Христов

3-та награда – Денислав Василев гр. Средец

Поощрение – Ивон Кабадова, Тея Джермова, Боряна Стоянова

 

Народно пеене 2-ра възрастова група от 11 до 14г.:

 

1-ва награда – Християн Николов

1-ва награда – Георги Йовнов

2-ра награда – Аделина Налбантова

2-ра награда – Анелия Арабаджиева

2-ра награда – Мариела Пончева

3-та награда – Мария Желязкова

3-та награда – Наталия Радева

 

Народно пеене 3-та възрастова група от 15 до 19 г.:

 

1-ва награда – Моника Вълкова

1-ва награда – Гергана Димитрова

2-ра награда – Дана Райкова

2-ра награда – Стефка Симеонова

3-та награда – Мариела Михайлова

3-та награда – Виолета Бръмбарова

 

Народно пеене 4-та възрастова група от 15 до 19 г. - професионалисти:

 

Приз „Фолклорен венец Божура“ и 1-ва награда – Радост Райнова

Приз „Комня Стоянова“ – Магдалена Манолова

Награда на Тракийските дружества в България – Ванеса Делева

3-та награда – Здравко Стефанов

3-та награда – Пламена Петкова

 

Фолклорни групи 1-ва възрастова категория от 4 до 13 г.:

 

1-ва награда – ФФ „Чинките“ гр. Бургас с р-л Веселка Пачкалова

2-ра награда – ДПГ „Деница“ с. Равнец с р-л Теодора Атанасова

3-та награда – „ДВГ „Шарени мъниста“ с. Дебелт с р-л Диян Трендафилов

3-та награда – ДФФ „Алени божурчета“ с р-л Златка Ставрева

 

Фолклорни групи 2-ра възрастова категория от 14 до 19 г.:

 

1-ва награда – ФГ „Странджанска огърлица“ гр. Средец

 

Инструменталисти 2-ра възрастова група от 11 до 14г.:

 

1-ва награда – Валентин Вълев

2-ра награда – Християн Николов

2-ра награда – Атанас Иванов

3-та награда – Кирил Кацаров

3-та награда – Иванина Георгиева

 

Инструменталисти 3-та възрастова група от 15 до 19г.:

 

1-ва награда – Диян Драгоев

1-ва награда – Николай Иванов

2-ра награда – Радостин Стоянов

 

Инструменталисти 4-та възрастова група от 15 до 19г. професионалисти:

 

1-ва награда – Стефан Аврамов

1-ва награда – Стоян Иванов

2-ра награда –Кемал Моллов

2-ра награда – Байрам Хамзов

3-та награда – Боримир Димитров

 

Групи инструменталисти 1-ва възрастова група от 4 до 13г.:

 

1-ва награда – „Квартет гайди“ с р-л Георги Миронски

 

Групи инструменталисти 2-ра възрастова група от 14 до 19г.:

 

1-ва награда – „Квартет тамбури“ с р-л Христина Койчева
е-община


Contact Us