07
юни

Кмета на община Средец Иван Жабов откри две социални предприятия

Кмета на община Средец Иван Жабов откри две социални предприятия

Две социални предприятия „Озеленяване и Благоустройство”и „Обществена пералня” откри кмета на община Средец Иван Жабов.Социалната програма е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,по проект „Равен шанс”:Създаване на социални предприятия в община Средец”.30 са работните места открити по проекта.Предприятие ”Обществена пералня” ще обслужва детските градини и социалните домове на територията на общината, работещите в социално предприятие „Озеленяване и Благоустройство”ще поддържат тротоарната и улична настилка.От фирмата ще се грижат и за почистването и опесъчаването през зимния сезон.


снимка :http://www.gramofona.com
Contact Us