24
яну

Онлайн платформа Европа е… - опит, вдъхновение, идеи.

Онлайн платформа Европа е… - опит, вдъхновение, идеи.

С работна среща на ученици доброволци, стартират дейностите по проект „Онлайн платформа Европа е… - опит, вдъхновение, идеи”. Проектът се реализира по грантова схема „Подкрепа на инициaтиви на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.

Проектът цели повишаване на информираността на бъргарското общество за Европейския съюз, ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член на Европейския съюз, за същността на ротационното председателство, за приоритетите на Председателството, както и възможностите за изграждане на позитивен образ на Република България и приноса на страната ни за развитието на Европейския съюз.

Младежите ще създадат профили в различни социални мрежи, където ще публикуват материали, снимков и видео материал на теми свързани с европредседателството.


Contact Us