13
фев

С онлайн анкета Комисията по заетостта проучва потребностите от работна сила на работодателите от Област Бургас

С онлайн анкета Комисията по заетостта проучва потребностите от работна сила на работодателите от Област Бургас

   Целта на проучването е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Резултатите от анкетата ще бъдат обобщени от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови, отраслови и др. организации. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

   Анкетата се провежда само по електронен път до края на месец февруари. Формулярът може да видите тук.


Contact Us