09
май

Европейски парламент в Средец

Европейски парламент в Средец

Модел на Европейския парламент се разигра в сградата на Общинска администрация Средец. В рамките на няколко часа учениците от СУ „Св. Св. Крили и Методий“ приеха ролята на членове на Европейския парламент. Те разиграха процеса на вземане на решения по европейските политики.    

По време на събитието, участниците не само имаха възможност да подобрят уменията си за участие в дебати и вземане на решения, но също придобиха знания за процесите в Европейския парламент, благодарение на официалния гост на мероприятието – Ясен Проданов, местен сътрудник на Евродепутата Асим Адемов.

Младежите научиха как функционира парламента и какви са основните ценности и позиции на различните политически течения, представени на европейско ниво. Те влязоха в ролята на партийни лидери и чрез анонимно гласуване с бюлетини, бяха избрани председател и заместник-председателите на парламента.

Основна цел е да се даде възможност на младежите от гр. Средец да осъзнаят процесите на интеграция, езиковото и културното разнообразие, възможностите за развитие в обединена Европа, както и приноса на Европа в световната икономика и политика. Представителите на трите сформирани партии, внесоха пред колегите си предложения, свързани с образованието, екологията и интеграцията на хората с увреждания. Предложенията бяха дебатирани и приети с гласуване.

Събитието е по случай Деня не Европа и представлява напълно реалистична симулация, която е изключително популярен образователен метод в европейските държави.

Симулацията на Европейския парламент е част от дейностите на Община Средец по проект „ Онлайн платформа Европа е… опит, вдъхновение, идеи” финансиран по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.

 


Contact Us