11
май

„Заедно можем повече“

„Заедно можем повече“

Град Средец е домакин на работна среща на специалисти от социални услуги за деца работещи в областта на осиновяването. Тема на  дискусията е „Аспекти на осиновяването и света на осиновеното дете“. Срещата е от част цикъла „Заедно можем повече“ и е инициирана от Център за обществена подкрепа град Средец и Община Средец, с подкрепата на Националния алианс за социална отговорност.

Срещата беше открита от Кмета на община Средец инж. Иван Жабов, който приветства гостите на форума, поздрави всички социални работници и благодари на институциите на територията на Средец, които предлагат все по-качествени услуги в помощ на нуждаещете се.

Официални гости на инициативата са Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО и Г-жа Атанаска Бонева, консултант-координатор в НАСО. Модератори на работната среща са д-р Весела Банова, методически директор на Сдружение „Дете и пространство“ и д-р Любомир Жупунов, председател на Управителния съвет на Сдружение „Дете и пространство”. Те споделиха случаи от практиката си, които могат да бъдат полезни в работата на участниците в срещата.

ЦОП гр. Средец и ЦОП град Бургас също представиха пред колегите си добри практики в областта на осиновяването.

Подобни срещи ще бъдат организирани и в други градове на България, като тяхната цел е да се създаде професионална работна мрежа в социалните услуги.

Участие в днешната среща взеха над 60 представители на различни социални институции от  общините Несебър, Бургас, Пловдив, Поморие, Созопол, Стамболово, Карнобат, Хасково, Гулянци и Средец.


Contact Us