30
май

Храмът „Всех Свярих“ на 160 години

Храмът „Всех Свярих“ на 160 години

От дълбока древност хората са почитали своите божества на специални, свещени места.

Храмът е свещеното място, което е обединявало хора, което е пазело паметта, което е поддържало духовността. Всяко селище своя храм.

Първият храм в Карабунар е известен с това, че в него, макар и за кратко е проповядвал видният български възрожденец и будител – Софроний Врачански.

Новата каменна църква е построена като неголяма трикорабна базилика през 1858 г, както гласи запазеният надпис на западната стена – маюя 18–1858, т.е. 18 май 1858 г., когато се пада храмовият празник Вси светии. Подтик за издигането ú оказват цялостния подем на църковното строителство по българските земи, църковно-националното движение и реформените актове в Османската империя (Танзимата). Местният краевед Трифон Чора отбелязва, че за разрешението е издействан ферман от султана. За изграждането на църквата селяните помагат с материална помощ и доброволен труд.

На 3 юни 2018 г., Община Средец и Общински исторически музей – Средец, представят изложбата „ХРАМЪТ“, посветена на 160 годишнината от изграждането на новата църква „Всех Святих“.

Изложбата ще бъде експонирана , в „Геймановата къща“, зала № 1,

на ул. „Димитър Благоев“ № 1А.

Откриване – от 11.30 ч.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Contact Us