10
юли

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ приключиха дейностите по проект „Заедно живеем, учим, успяваме“ на ЦОИДУЕМ КП33.16-2017

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ приключиха дейностите по проект „Заедно живеем, учим, успяваме“ на  ЦОИДУЕМ КП33.16-2017

Настоящият проект бе насочен към преодоляване на особено острите и свързани помежду си проблеми на слабата успеваемост и ранното отпадане на децата от ромски произход от училище.

Реализираните по проекта дейности за осигуряването на допълнителна образователна подкрепа за застрашени от отпадане ученици бяха насочени пряко към решаването на този проблем. Апробацията на Програмата и тренинга на учителите за работа в мултиетническа среда подпомогнаха постигането на баланс между интеграцията и развитието на културната идентичност. Работа с родители на застрашени от отпадане ученици създадоха добри перспективи за повишаване на родителския капацитет, за извеждане на образованието на децата им като основен приоритет.


Contact Us