28
ное

Общински детски комплекс(ОДК) – град Средец изпълни проект „Пчелна къща“

Общински детски комплекс(ОДК) – град Средец изпълни проект  „Пчелна къща“

Общински детски комплекс(ОДК) – град Средец изпълни проект  „Пчелна къща“ по Програма на Национална Кампания „За Чиста Околна Среда – 2018“,  на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда(ПУДООС) към Министерство на Околната среда и водите(МОСВ). Периода на изпълнение  бе от 19 юни  до 31 октомври 2018 г.

Проектът  „Пчелна къща“ е продиктуван от пророческите думи на Алберт Айнщайн: "Когато изчезнат пчелите, на човечеството ще му останат само четири години живот. Щом няма пчели, няма да има растения, няма да има животни, няма да има хора."  Проектът се основава на целите на работа в Общински детски комплекс – град Средец за дейности по интереси, предназначени за деца и ученици със смесен етнически състав, чрез педагогическите форми, обединени в различни направления.

 Основната цел на проекта е да се оптимизират условията за устойчиво обучение и възпитание на деца, ученици и младежи, и непряко към техните семейства, учители, училищната администрация,  което ще повиши екологичното самосъзнание, формира позитивна и отговорна нагласа към природата, задвърди умения и желания на подрастващите да дадат  своя принос   за опазване на околната среда и биоразнообразие.

В сградата на ОДК – град Средец е създаден информационен кът „Пчелната стая на ОДК-Средец“, свързан с проекта и  илюстриращ значението на пчелите и пчеларството за хората, както и място за работа в ателиетата.

            В двора на детското заведение е извършено благоустрояване. Изградена е алея до площадката, където са монтирани два броя модулни къщички. Там са обособени кътове за сядане и работа. Организира се изглед-пленер до сертифициран Био-пчелин в Странджа планина. Там децата и учениците бяха запознати с устройството на едно пчелно семейство, жизнения път на пчелата, добива на мед и пчелни продукти и много други любопитни факти. Създадена е Facebook страница на проекта /Пчелна къща на ОДК-Средец/. Лятното училище беше организирано в 3 ателиета- „Малката пчеличка“, „Медената пита“, „Пчелите – нашите домашни любимци“. Създадоха се 2 театрални постановки – „Медената пита“ и „ Пчели или няма да ни бъде“. В сградата е създанен информационен кът „Медената пита на ОДК – Средец“, където са изложени работите на учениците, информационни табели, демонстрационен кошер и костюми за театралните постановки. Проведени са няколко кампании сред учениците и общетвеността на гр. Средец за информираност относно проекта за пчелите и тяхното значените за живота на хората.


Contact Us