10
май

Кръгла маса успешни практики за привличане и задържане на деца в предучилищна възраст в ДГ,,Бърборино” гр. Средец

Кръгла маса успешни практики за привличане и задържане на деца в  предучилищна възраст в ДГ,,Бърборино” гр. Средец

Как успешно да привлечем и задържим децата от предучилищна възраст в ДГ,,Бърборино”гр. Средец и какви добри практики има вече в тази посока. Това бе темата на проведена кръгла маса  на 8.05.2019г организирана от ДГ,,Бърборино” със съдействието на Община Средец.

Събитието беше част от дейностите на проект ,,Заедно в ученето и игрите” Договор № БС – 33.16-2-011/03.10.2017 г финансиран от ЦОИДУЕМ.

В кръглата маса взеха участие директори на детски градини и училища, педагози, професионалисти работещи с деца от Община Средец и Община Бургас.

Специални гости на инициативата бяха кметът на Община Средец, началникът на РУО гр.Бургас инж. Виолета Илиева и проф. Ирина Колева.

В първи панел бяха представени добри педагогически практики за пълен обхват в предучилищното образование чрез прилагане на   иновативни методи на обучение. В ателие ,,Малки откриватели” гостите наблюдаваха ситуация  ,,От цветето до буркана”. В ,,Библиотеката на игрите” бе представен модел на подкрепа на игрово взаимодействие между  родители и деца използвайки настолни образователни игри. В ателие ,, Шепа приказки в детската градина” – методи и форми  с цел подпомагане езиковото развитие на деца билингви на етап преди да започнат да четат. Чрез приказката децата имат възможност да изразят наученото, да драматизират и участват в театрални спектакли. Представена бе и презентация на Дейност ,,Заедно с куклите”. В нея се споделя иновативен модел на работа  за насърчаване на емоционална грамотност, информираност , разрешаване на проблеми по забавен и креативен начин както с деца така и с родители.

Дискусията по време на срещата постави  въпроси във връзка със задължителното предучилищно образование, обхвата на децата, приобщаващото образование и участието на институциите  в програми и проекти които да подпомогнат усилията на училища и детски градини да подсигурят пълен обхват в предучилищното и училищно образование. В резултат на обсъжданията се  изразиха мнения, че обхващането на деца от ранна детска възраст в детските градини е ключово, за да посещават училище след това.

 

 


ОЩЕ НОВИНИ

12
апр
Contact Us