13
ное

Започва приемането на предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара на културните събития на Община Средец за 2020 година

Започва приемането на предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара на културните събития на Община Средец за 2020 година

 

 

Започва приемането на предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара на културните събития на Община Средец  за 2020 година . Предложения се приемат във фронт офиса на Община Средец до 30 ноември 2019 година.

Предложения могат да правят културни институции, сдружения, клубове, образователни институции. читалища, НПО, индивидуални творци, граждани. Постъпилите предложения ще бъдат включени в проекта за Календар на културните събития 2020.

Предложенията трябва да съдържат:

1. Организатор и партньори.

2. Описание на събитието:

  • жанр в изкуството (музика, изобразително изкуство, литература и др.);
  • тематика;
  • връзка с традиционни празници или чествания на годишнини и др.;
  • провеждано ли е до сега в Средец и кога;
  • провеждано ли е в страната и кога, има ли сродно културно събитие/събития в страната.

3. Дата и място на провеждане.

4. Участници/изпълнители – проектен списък/брой.

5. Програма /примерен Сценарий - проект.

6.  Прогнозен брой публика.

7. Техническо обезпечаване и технически план (напр. ползване на общински площи, озвучаване, осигуряване на сцена, транспорт, техническо оборудване, реклама и др.).

8. Финансов план на събитието и очаквано финансиране от бюджета на Община Средец - проект.


ОЩЕ НОВИНИ

12
апр
Contact Us