20
мар

Позиция

Позиция

Във връзка със  запитвания относно предоствяне услуга - заплащане на местни данъци и такси  по селата  в Община Средец, Ви информираме, че това е практика от години с разписани ясни и точни правила!

Графика за предоставяне на изнесен офис в населените места от община Средец, в  които могат да бъдат платени данъците е изготвен от Директор на дирекция „ Месни приходи и общинска собственост” и предоставен на кметове и кметски наместници.

Кметовете и кметските  наместници са надлежно уведомени  два дни по рано, с цел информиране своевременно желаещите да се възползват от дадената услугата, която се предлага само в сградата на съответното кметство, от упълномощен служител на Община Средец.

Важно е да се знае, че упълномощените служителите на Община Средец извършват услугата  САМО И ЕДИНСТВЕНО в кметството на даденото населено място!

Апелираме към гражданите да се доверяват само на кметовете, кметските наместници  и упълномощените за тази цел служители от Община Средец!

Във връзка с получени сигнали за измама  през последните дни бе проведена среща между кмета на община Средец и ръководството на РУП Средец.

Предоставен е график  на служителите на реда за предоставяне на услугата  в населените места от общината.

Молим гражданите, които ще се възползват от услугата да спазват стриктно наложените мерки във връзка с Извънредното положение!

Телефон за въпроси свързани със график за  СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИ ПО СЕЛАТА В  ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

В.Пашова – 0885 698 324

 

ГРАФИК

ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИ ПО СЕЛАТА В  ОБЩИНА СРЕДЕЦ

МАРТ 2020 г.

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

Петък

02 .03

Дебелт

 

03.03

04.03

Драчево

05.03

 

06.03

Дюлево

09.03

Дебелт

10.03

Светлина

11.03

Драчево

12.03

13.03

Радойново

Драка

16.03

Факия

17.03

Зорница

18.03

Дебелт

19.03

Вълчаново

Сливово

20.03

Орлинци

Суходол

Малина

 

23.03

М.Църква

24.03

Зорница

25.03

Дебелт

26.03

27.03

Богданово

Г.Буково


ОЩЕ НОВИНИ

Contact Us