19
окт

Открита процедура по ЗОП

Документация за участие в открита процедира за възлаганена обществена поръчка с предмет:
„Приготвяне и доставка на закуски и готова храна – обяд за нуждите на учениците при  СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
гр. Средец”

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=505507&newver=2 - Решение
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=505511&newver=2 - Обявление за обществена поръчка


Contact Us