13
дек

Публична покана

Предоставяне на мобилна и стационарна телефония за нуждите на община Средец” по обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Мобилни телефонни услуги”; Обособена позиция № 2. „Фиксирани телефонни услуги”, обхваща запазване на настоящите мобилни и стационарни номера, както и осигуряване на телефонни връзки по стандарти GSM/ UMTS и РОTS, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, позволяващи реализацията на връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9010199 - Линк на покана в АОП


Contact Us