19
дек

Съобщение - СОУ " Св.св. Кирил и Методий" - гр.Средец

 Относно: Открита с Решение № 62/18.10.2012 г. на Директора на СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр. Средец, открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  «Приготвяне и доставка на закуски и готова храна – обяд за нуждите на учениците при СОУ «Св.Св. Кирил и Методий» гр. Средец, включваща следните обособени позиции:

 Обособена позиция № 1 «Приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците от 1-ви до 8-ми клас включително при СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр. Средец;

 Обособена позиция № 2 «Приготвяне и доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас включително при СОУ «Св.св. Кирил и Методий» гр. Средец

Отварянето на ценовите предложения ще се състои на 28.12.2012 г., 13.00 часа  в сградата на СОУ «Св.Св. Кирил и Методий» -  гр. Средец, ул.”Васил Коларов” № 168 ст. № 10.


Contact Us