21
фев

Публична покана

Доставка чрез лизинг на 1 брой фабрично нов товарен автомобил тип „SUV“ – категория N1 за нуждите на ОП „ОБЩИНСКИ ГОРИ” Средец, със срок на лизинга – 60 /шестдесет/ месеца и фиксирана лихва за този срок, с право на закупуване след заплащане на остатъчната стойност.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9012481 - Виж поканата в АОП


Contact Us