25
фев

Публична покана

 Доставка чрез лизинг на 3 броя автомобили за нуждите на за нуждите на ОП „ОБЩИНСКИ ГОРИ” Средец. Срок за доставка - не повече от 5 дни. Срок на лизинга – 36 месеца, фиксирана лихва за този срок, както и с първоначална такса и остатъчна стойност - не по- високи от 10 % от цялата сума. Право на закупуване след заплащане на остатъчната стойност.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9012558 - Линк на поканата в АОП


Contact Us