19
апр

Публична покана

Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс „Странджа” гр. Средец и обособена позиция 2: Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс с. Дебелт” за кандидатстване на Община Средец по Мярка 321 – Основни услуги на населението и икономиката в селските райони.

 

Линк на поканата в АОП

ID на поканата 9014652


Contact Us