24
апр

Публична покана

“ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАН КОМБИНИРАН БАГЕР ТОВАРАЧ – 1 брой за нуждите на Община Средец” Предлаганите от участниците багери следва да са употребявани, произведени не по-рано от 2005 г. и отговарят на приложените към документацията в настоящата процедура технически спецификации.

ID: 9014829

Виж покана в АОП

 


Contact Us