25
апр

Публична покана

„Доставка на канцеларски материали, консумативи за копирна техника – мастила и тонери и презареждане на тонери за нуждите на Общинска администрация – Средец и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, с изключение на училищата, прилагащи системата на делегиран бюджет “ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „ Доставка на канцеларски материали “:
Обособена позиция № 2 „ Доставка на консумативи за копирна техника – мастила и тонери “:
Обособена позиция № 3 „ Презареждане на тонери “.

Виж поканата в АОП


Contact Us