14
дек

Обява за обществена поръчка

„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, второспенните разпоредители  с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия“.

 

Виж обявата в АОП -ID:9059945

 

Краен срок за подаване на офертите  - 23.12.2016 г. 12:00 часа


Contact Us