30
яну

Обява за обществена поръчка

Избор на изпълнител за осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Средец,  съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

Виж обявата в АОП - ID: 9060997

 

Краен срок за подаване на офертите 07.02.2017 г. 12:00 часа


Contact Us