13
юли

Обява за обществена поръчка

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Осигуряване на професионално оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж, гр.Средец“

 

Виж обявата в АОП - ID: 9066239

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 20.07.2017 г.    Час: 17:00

 

Офертите ще бъдат отворени на 21.07.2017год. в 14:00часа в зала №202 в сградата на Община Средец


Contact Us